نکاتی که باید برای اندازه‌گیری فشار خون در منزل رعایت کنید

دکتر حسن ریاحی

🔸برای اندازه‌گیری فشار خون در منزل، نکات زیر حتما باید رعایت شوند:
🔸فشار خون دستی که فشارش بالاتر است، همیشه باید ملاک باشد.
🔸سی دقیقه قبل از اندازه‌گیری، سیگار نکشیده و چای و قهوه نیز میل‌نکنید.
🔸پنج دقیقه قبل از اندازه‌گیری، در حالت استراحت باشید.
🔸برای اندازه‌گیری فشار خون، روی صندلی نشسته، پاهایتان باید به زمین رسیده باشد.
🔸هنگام اندازه‌گیری، پاها را روی هم نیندازید.
🔸دستتان باید در حالت راحت روی دسته ای باشد که در سطح قلب قرار گیرد.
🔸زمان اندازه‌گیری فشار خون، بهتر است صبح قبل از مصرف داروی فشار خون و شب‌قبل شام باشد.
🔸در صورت نیاز به دستشویی، حتما قبل از اندازه‌گیری فشار خون به دستشوبی بروید.
🔸در هر نوبت ویزیت، دستگاه خود را جهت بررسی از نظر درستی، به کلینیک بیاورید.