اندازه‌گیری فشار خون در منزل

با سلام

لطفا فشار خون خود را که به مدت یک هفته ثبت‌شده، در فرم زیر به دقت وارد کنید و پس از اطمینان از درست بودن اعداد، کلید ارسال را انتخاب‌کنید. اعداد ثبت‌شده توسط پزشک شما بررسی خواهندشد و درباره نتیجه با شما صحبت خواهندکرد.

نکاتی که درباره اندازه‌گیری فشار خون باید به آن توجه‌کنید در پایان همین فرم آمده‌است.

با آرزوی سلامتی

کلینیک «قلب شما»

 

لطفا تمام داده‌های داخل فرم را با کیبورد انگلیسی وارد نمایید. (بجز فیلد نام و نام خانوادگی)

  نام و نام خانوادگی*
  پزشک متخصص*
  دکتر حسن ریاحیدکتر رضا قنواتی
  کد ملی*
  تاریخ شروع*
  روز اول
  صبح
  بار اول
  فشار پایین

  فشار بالا

  بار دوم
  فشار پایین

  فشار بالا

  شب
  بار اول
  فشار پایین

  فشار بالا

  بار دوم
  فشار پایین

  فشار بالا

  روز دوم
  صبح
  بار اول
  فشار پایین

  فشار بالا

  بار دوم
  فشار پایین

  فشار بالا

  شب
  بار اول
  فشار پایین

  فشار بالا

  بار دوم
  فشار پایین

  فشار بالا

  روز سوم
  صبح
  بار اول
  فشار پایین

  فشار بالا

  بار دوم
  فشار پایین

  فشار بالا

  شب
  بار اول
  فشار پایین

  فشار بالا

  بار دوم
  فشار پایین

  فشار بالا

  روز چهارم
  صبح
  بار اول
  فشار پایین

  فشار بالا

  بار دوم
  فشار پایین

  فشار بالا

  شب
  بار اول
  فشار پایین

  فشار بالا

  بار دوم
  فشار پایین

  فشار بالا

  روز پنجم
  صبح
  بار اول
  فشار پایین

  فشار بالا

  بار دوم
  فشار پایین

  فشار بالا

  شب
  بار اول
  فشار پایین

  فشار بالا

  بار دوم
  فشار پایین

  فشار بالا

  روز ششم
  صبح
  بار اول
  فشار پایین

  فشار بالا

  بار دوم
  فشار پایین

  فشار بالا

  شب
  بار اول
  فشار پایین

  فشار بالا

  بار دوم
  فشار پایین

  فشار بالا

  روز هفتم
  صبح
  بار اول
  فشار پایین

  فشار بالا

  بار دوم
  فشار پایین

  فشار بالا

  شب
  بار اول
  فشار پایین

  فشار بالا

  بار دوم
  فشار پایین

  فشار بالا


   

   

   

  برای اندازه‌گیری فشار خون در منزل، لطفا نکات زیر را رعایت‌فرمایید:

  ? همیشه فشار خون دستی را که فشارش بالاتر است، ثبت‌کنید.

  ? سی دقیقه قبل از اندازه‌گیری، سیگار نکشیده و چای و قهوه نیز میل‌نکنید.

  ? پنج دقیقه قبل از اندازه‌گیری، در حالت استراحت باشید.

  ? برای اندازه‌گیری فشار خون، روی صندلی نشسته، پاهایتان باید به زمین رسیده باشد.

  ? هنگام اندازه‌گیری، پاها را روی هم نیندازید.

  ? دستتان باید در حالت راحت روی دسته‌ای باشد که در سطح قلب قرار گیرد.

  ? در هر نوبت، دو بار فشار خونتان را به‌فاصله یک دقیقه اندازه‌بگیرید.

  ? زمان اندازه‌گیری فشار خون، صبح قبل از مصرف داروی فشار خون و شب قبل شام باشد.

  ? در صورت نیاز به دستشویی، حتما قبل از اندازه‌گیری فشار خون به دستشویی بروید.

  ? در هر نوبت ویزیت، دستگاه خود را جهت بررسی از نظر درستی، به کلینیک بیاورید.