بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی لاله

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی لاله

 

آدرس: تهران، شهرک غرب، فاز ۵، خیابان سیمای ایران، نبش خیابان فلامک جنوبی

 

تلفن:  ۸۸۵۶۳۰۲۰ 
تلفن :  ۸۱۴۷۲۰۰۰ (۹۸۲۱)