مشاوره جهت نظر دوم

در این بخش شما می‌توانید مدارک پزشکی خود را (به‌صورت بارگذاری اینترنتی) همراه با خلاصه‌ای از شرح وضعیت و فرم اطلاعات برای پزشک مورد نظر ارسال‌کنید، و سپس بعد از بررسی، نظر پزشکی و توصیه‌های ایشان به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد.

بدیهی است هر چه مدارک به‌صورت کامل‌تر ارسال شود، امکان بررسی و مشاوره کامل‌تر برای پزشک مورد نظر بهتر فراهم خواهد شد و طبعا چنانچه نیاز به مدارک یا شرح حال بیشتری باشد، با شما تماس گرفته می‌شود.

مدارکی که توصیه می‌شود در صورت وجود حتما ارسال شود، شامل این موارد است: (ضمن اینکه بهتر است چنانچه موارد زیر چندین بار انجام شده‌است، همه آنها و به ویژه مورد مربوط به آخرین بار ارسال‌ شود)

  • نوار قلب، اکوکاردیوگرافی، تست ورزش، اسکن قلب، آنژیوگرافی، شرح عمل جراحی، آزمایش، خلاصه پرونده، نامه پزشک، لیست دارویی، عکس داروها

کلیه مدارک باید به صورت فایل تصویری و با حجم حداکثر ۳ مگابایت آماده و ارسال شود.

عنوان*
آقاخانم

نام*

نام خانوادگی*

سن*
(لطفاً از کیبورد انگلیسی استفاده نمایید)

کدملی*
(لطفاً از کیبورد انگلیسی استفاده نمایید)

تلفن ثابت *
(لطفاً از کیبورد انگلیسی استفاده نمایید)

تلفن همراه *
(لطفاً از کیبورد انگلیسی استفاده نمایید)

آدرس

ایمیل *

پزشک مورد نظر*
دکتر حسن ریاحی، متخصص قلب و عروقدکتر رضا قنواتی، متخصص قلب و عروق

بیمار قبلی پزشک هستم؟ *
بلهخیر

علت مراجعه را به صورت مختصر ثبت کنید *

این فرم توسط خود بیمار پر شده است؟ *
بلهخیر

مشخصات پر کننده فرم
نام*

نام خانوادگی*

نسبت با بیمار*

خلاصه وضعیت و شرح حال*

لطفا در این قسمت، خلاصه ای از سوابق پزشکی خود همراه با وضعیت عمومی،سیر علائم فعلی خود را بنویسید

آپلود مدرک اول
نوع مدرک*
تاریخ*

آپلود مدرک دوم
نوع مدرک*

تاریخ*

آپلود مدرک سوم
نوع مدرک*
تاریخ*

آپلود مدرک چهارم
نوع مدرک*
تاریخ*

اطلاعات مورد تایید من است