آیا بیمار مبتلا به نارسایی قلب امکان رانندگی و مسافرت دارد؟

آیا بیمار مبتلا به نارسایی قلب امکان رانندگی و مسافرت دارد؟

در شرایط خاصی از بیماری، ممکن است مجاز به رانندگی نباشید. حتما از پزشکتان در مورد امکان رانندگی و یا سفر هوایی سوال کنید. همچنین قبل از هر سفر، پزشکتان را مطلع کنید؛ چراکه با توجه به شدت نارسایی قلب، ممکن است ملاحظاتی وجود داشته باشد که نیاز به راهنمایی پزشک داشته باشید. از جمله درباره داروهای موردنیاز در سفر، نیاز به استفاده از اکسیژن و یا واکسیناسیون قبل از سفر.