بیماری «نارسایی قلبی» چه بیماری است و علت و علائم آن چیست؟

بیماری «نارسایی قلبی» چه بیماری است و علت و علائم آن چیست؟

نارسایی قلب، به این معنی است که قلب، بخشی از توان خود را برای رساندن خون مورد نیاز به اعضای مختلف بدن، از دست داده است.

این نارسایی در عملکرد، ممکن است به علت ضعیف شدن قدرت انقباضی قلب ایجاد شود؛ و یا ممکن است ناشی از ناتوانی در انبساط کافی در زمان خون گیری باشد.

نارسایی قلب، ممکن است در اثر بیماری های  مختلف قلبی و غیرقلبی ایجاد شود. مانند تنگ شدن رگ های تغذیه کننده قلب، فشار خون بالا، مصرف الکل و علت های مختلف دیگر. همچنین دربسیاری موارد، ممکن است علت شناخته شده ای برای آن پیدا نشود.

نارسایی قلب، می تواند باعث علامت های مختلفی برای بیمار شود. مانند تنگی نفس فعالیتی، تنگی نفس هنگام درازکشیدن، تورم پاها و خستگی زودرس.

برای نارسایی قلب، درمان های مختلف دارویی و غیردارویی و همچنین درمان های جراحی نیز وجود دارد که با توجه به شدت و شرایط بیماری، با نظر پزشک متخصص قلب، روش های مناسب برای هر بیمار انتخاب می شود.