بیماری که سابقه حمله قلبی دارد، از چه روشی برای پیشگیری از بارداری بهتر است استفاده‌کند؟

بیماری که سابقه حمله قلبی دارد، از چه روشی برای پیشگیری از بارداری بهتر است استفاده‌کند؟

در خانمهایی که دچار سکته حاد قلبی شده اند، مصرف داروهای هورمونی خوراکی برای پیشگیری از بارداری با عوارض قابل توجهی می تواند همراه باشد. به این خاطر برای انتخاب روش مناسب پیشگیری از بارداری، با متخصص قلب و متخصص زنان خود مشورت کنید.