آنالیز توده‌ی بدن

تست بادی آنالیز ( آنالیز ترکیب بدن )
نحوه انجام تست بادی آنالیز

 

تست بادی آنالیز ( آنالیز ترکیب بدن )

ارزیابی نسبت‌ توده چربی به توده غیر چربی بدن را آنالیز ترکیب بدن می‌گویند. داشتن درک صحیح از ترکیب بدن و دانستن BMI برای برنامه ریزی مناسب ورزشی و پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی برای تمام افراد اهمیت زیادی دارد.

 

نحوه انجام تست بادی آنالیز

دستگاه بادی آنالیز با برقراری جریان ضعیف الکتریکی در بدن مقدار چربی توده‌ای آزاد در بدن را محاسبه می‌کند. از آنجائیکه که آب رسانای جریان الکتریکی است و تمامی بافت‌های بدن حاوی مقداری آب هستند این جریان الکتریکی به همه نواحی نفوذ کرده و دستگاه با استفاده از الگوریتم‌ها و محاسبات مخصوص مقدار درصد ترکیب بدنی را بدست می‌آورد.
برای انجام تست از فرد درخواست می‌شود از ناحیه گردن به پایین تمامی وسایل فلزی را از بدن جدا کند و با پای برهنه روی جایگاه مخصوص بایستد و دستگیره‌های دستگاه را گرفته و دکمه فلزی دستگیره‌ها را به آرامی با شست دست لمس کند.
درصد خطای دستگاه بادی آنالیز بین ۳ تا ۸ درصد بوده که این مقدار در دستگاه‌های پیشرفته کاهش پیدا می‌کند.