درباره اختلالات چربی خون – دردهایی که می‌روند و دردهایی که می‌مانند