درباره اختلالات چربی خون – فکر معقول بفرما، گل بی خار کجاست