شاخص پایی بازویی

تست ABI (تست شاخص پایی بازویی)
نحوه انجام تست ABI

 

تست ABI (تست شاخص پایی بازویی)

محاسبه شاخص پایی بازویی روش ساده و سرپایی برای تشخیص بیماری‌های شریان‌های محیطی است. این بیماری زمانی اتفاق می‌افتد که شریان‌های تنگ شده باعث کاهش جریان خون به دست و پاها می‌شوند.
بیماری‌های شریان‌های محیطی می‌تواند موجب درد پا هنگام راه رفتن، افزایش خطر ابتلا به حمله‌های قلبی و سکته‌های مغزی شوند.
شاخص پایی بازویی به مقایسه فشار خون در مچ پا و دستها میپردازد، پایین بودن این شاخص نشانه‌ای از تنگ شدگی عروق و یا گرفتگی آنها در بخش‌های تحتانی بدن است.

 

نحوه انجام تست ABI

آماده‌سازی خاصی برای انجام این تست لازم نیست. این تست مانند ثبت فشارخون معمولی در مطب پزشک انجام می‌شود.
از بیمار درخواست می‌شود روی تخت دراز کشیده و پرستار و یا تکنسین با استفاده از کافهای مخصوص فشار دستها و مچ پاها را همزمان با استفاده از یک دستگاه کوچک ثبت امواج فراصوت ثبت می‌کند. این دستگاه امکان شنیده شدن ضربان‌ها را می‌دهد.
تست ABI تنها چند دقیقه زمان می‌برد، مراقبت‌های ثانویه خاصی نداشته و نتیجه آن بلافاصله از طریق پزشک به بیمار اعلام می‌شود.
در صورت ابتلا به دیابت و یا گرفتگی در شریان‌ها پزشک ممکن است درخواست تست شاخص انگشت شست پا-بازو را بجای مچ پا-بازو بکند تا نتیجه تست صحیح‌تر و دقیقتر باشد.