چه عواملی باعث تشکیل لخته می‌شود؟

⚡آشنایی با ترومبوز وریدی و آمبولی ریه⚡

2- چه عواملی باعث تشکیل لخته می‌شود؟