آسانسور خراب است!

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

آسانسور خراب است!

✨برای کسی که سلامت قلب و عروق برایش مهم است، تقریبا همیشه آسانسور خراب است!
✨از هر فرصتی برای فعالیت فیزیکی استفاده کنید تا قلب سالم‌تری داشته باشید.
✨همیشه خودروی خود را دورتر از در ورودی ساختمان پارک‌کنید.
✨به جای تلفن زدن به همکارتان، پای میزش بروید.
✨و به جای نگاه کردن به فرزندتان که در پارک بازی می‌کند، شما هم در بازی شرکت‌کنید.