آسپرین

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی آسپرین - همه افراد

آسپیرین، گرچه می تواند باعث کاهش شانس بروز بیماری های قلبی عروقی شود، اما از طرف دیگر با رقیق کردن خون، می تواند خطر خونریزی های داخلی را نیز افزایش دهد.
به همین خاطر مصرف آن فقط در شرایطی توصیه می شود که سود آن از عوارض احتمالی بیشتر باشد؛ و این بستگی به شرایط مختلف هر فرد از جمله سن و جنس و بیماری های همراه دارد که تشخیص و محاسبه آن با پزشک است.
به این خاطر هیچوقت به شنیده هایی مانند سودمند بودن آسپیرین بچه، برای همه افراد بالای چهل سال یا افراد با سابقه خانوادگی بیماری های قلبی و موارد مشابه اعتماد نکنید و فقط با مشورت و تجویز پزشک این دارو را مصرف کنید.

آسپرین