آقای دکتر قنواتی فوق‌العاده عالی

دکتر رضا قنواتی

با سلام

آقای دکتر قنواتی فوق‌العاده عالی

باحوصله، تشخیص دقیق.

من مادرم هم عمل قلب انجام دادن پیش آقای دکتر می‌روند.

بی نظیر هستن

از دکتر بزرگوار و پرسنل عزیز کمال تشکر را دارم.