آلودگی هوا در سرار جهان

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

زمین پاک، قلب سالم

بر اساس آمار سازمان ملل متحد، آلودگی هوا در سرار جهان،
سالانه جان بیشتر از هفت میلیون نفر را می‌گیرد!