آموزش فراگیر و درست احیای قلبی

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

احیای قلبی عروقی را یاد بگیریم

مطالعات نشان داده‌اند، آموزش فراگیر و درست احیای قلبی،

شانس برگشت ایست‌های قلبی را دو برابر می‌کند.