آنتی‌پلاکت‌ها

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

معروف‌ترین اعضای این خانواده آسپرین، کلوپیدوگرل، تیکاگرلور و پراسوگرل هستند. این داروها با مهار عملکرد پلاکت‌ها، از تشکیل لخته جلوگیری می‌کنند و در بیمارانی که دچار سکته‌ی قلبی یا مغزی شده‌اند یا سابقه‌ی جراحی رگ‌های قلب یا گذاشتن استنت در رگ‌های قلب دارند، یا به دلیل دیگری در معرض تشکیل لخته در عروقشان هستند، استفاده می‌شوند.