آیا ایجاد لخته، یک عارضه شایع واکسن کووید-19 است؟

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

آیا ایجاد لخته، یک عارضه شایع واکسن کووید-19 است؟

⚡️ ایجاد لخته، یک عارضه بسیار نادر واکسن است.
درباره واکسن آسترازنکا:

یک مورد در دویست و پنجاه هزار نفر ریسکی بسیار کمتر از ریسک ایجاد لخته به دنبال ابتلا به ویروس کرونا

⚡️ یادمان باشد، برای کاهش خطر ایجاد لخته، هیچ توصیه‌ای برای مصرف داروهای رقیق‌کننده بعد از دریافت واکسن وجود ندارد.