آیا بهتر است برای واکسنی با اثربخشی بهتر و عوارض کمتر منتظر ماند؟

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

آیا بهتر است برای واکسنی با اثربخشی بهتر و عوارض کمتر منتظر ماند؟

خیر

⚡ همه واکسن‌هایی که تایید می‌شوند و در دسترس قرار می‌گیرند، در مطالعات کارآزمایی بزرگ، اثربخشی و ایمنی آنها بررسی شده است.

⚡  منابع واکسن در دنیا محدود است و شانس ابتلا و عوارض کووید-19 روز به روز جدی‌تر و بیشتر

⚡  توصیه مراجع علمی بزرگ دنیا این است که بر اساس امکانات و اولویت‌ها، اولین واکسنی را که در اختیارتان قرار گرفت دریافت کنید.