آیا بیمارانی که داروهای قلبی مصرف می‌کنند می‌توانند واکسن کووید-19 دریافت کنند؟

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

آیا بیمارانی که داروهای قلبی مصرف می‌کنند می‌توانند واکسن کووید-19 دریافت کنند ؟

 

بله

⚡️داروهای قلبی عروقی تداخلی با واکسن کووید-19 ندارند.

⚡️نه واکسن باعث اشکال در عملکرد داورها می‌شود و نه داروها مانع اثر واکسن می‌شوند.