آیا جراحی بایپس عروق کرونری، بیماری عروق قلب را درمان می کند؟

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

یکی از درمانهای بیماری انسداد عروق کرونر، جراحی بای پس عروق کرونر است.
در این جراحی، با استفاده از عروق داخل قفسه سینه و سایر نقاط بدن (مثل وریدهای پا یا یکی از دوشریان اصلی دست)، مسیر فرعی برای جریان خون، از قبل از محل انسداد (معمولا از آئورت) به بخش سالم بعد از محل انسداد ایجاد می شود.
اما نکته بسیار مهم در این بیماران این است که مثل سایر بیماران دچار بیماری انسدادی عروق قلب، تا پایان عمر نیاز به مصرف درست و منظم حداقلی از داروها را دارند که کمک میکند تا بیماری در سایر عروق قلب پیشرفت نکند و ضمنا عروق پیوندی را از تخریب زودرس محافظت می کند.
ولی مکررا دیده می شود که این بیماران به تصور اینکه دچار بهبودی کامل شده اند، داروها را مصرف نمیکنند که منجر به انسداد عروق پیوندی بصورت زودرس و پیشرفت بیماری در سایر عروق می شود و بعضا این بیماران باید مجددا تحت جراحی قلب قرار گیرند یا مداخلات دیگر برای انها انجام شود.
پس اهمیت مصرف دارو بعد از جراحی بای پس عروق قلب را دست کم نگیرید.