آیا خانم‌های باردار و خانم‌هایی که فرزند شیرخوار دارند می‌توانند واکسن دریافت کنند؟

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

آیا خانم‌های باردار و خانم‌هایی که فرزند شیرخوار دارند می‌توانند واکسن دریافت کنند؟

 

بله

⚡ در حال حاضر، منعی برای دریافت واکسن در دوره بارداری و دوران شیردهی وجود ندارد.

⚡ خانم‌ها در این دو دوره نیز می‌توانند مانند بقیه افراد جامعه بر اساس سن و بیماری‌های زمینه‌ای و اولویت‌هایی که وجود دارد، در زمانی که واکسن در اختیارشان قرار می‌گیرد، واکسن بزنند.