آیا درد معده و قلب ممکن است با هم اشتباه شوند؟

دکتر حسن ریاحی درد قلبی

بله ممکن است. و افتراق آنها از هم برای افراد عادی و حتی گاه پزشک، می تواند ساده نباشد. و بر اساس شرح حال دقیق شامل نوع درد، زمان طول کشیدن، رابطه آن با فعالیت، تیرکشیدن به بخش‌های دیگر بدن و علائم همراه باید به تشخیص رسید و گاه نیاز به تست‌های تشخیصی مانند نوار قلب، اکو و تست ورزش نیز می‌باشد. به هر حال با توجه به اهمیت بیماری‌های قلبی، این دردها را باید جدی‌گرفت و اجازه داد پزشک متخصص بر اساس شرح حال، معاینات و تست های تشخیصی این افتراق را انجام دهد.