آیا سرکه سیب برای لاغری موثر است؟

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی همه افراد

علی رغم ادعاهای فراوانی که در مورد سرکه سیب وجود دارد، که می تواند سبب چربی سوزی، کاهش قند خون و بهبود سوخت و ساز بدن شود، این ادعاها در مطالعات انسانی اثبات نشده است.
اغلب این مطالب از مطالعاتی ناشی شده است که بر روی حیوانات بویژه موش انجام شده است.
در یک مطالعه کوچک نیز که برای بررسی نقش سرکه سیب بر روی ۱۶ نفرانجام شده بود، اگرچه کاهش وزن مشاهده شد ولی علت آن، ایجاد حالت تهوع دراین افراد متعاقب مصرف سرکه سیب بود که در نهایت منجر به میل کمتر به مصرف غذا در این افراد شده بود.
بنابراین نیاز است مطالعات دقیق در این زمینه انجام شود تا این ادعا مورد بررسی قرار گیرد و تا آن زمان همه این توصیه‌ها، فاقد شواهد علمی است.دکتر

سرکه سیب