آیا «سی تی آنژیوگرافی کرونری» جایگزین آنژیوگرافی کرونری معمولی است؟

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی آنژیوگرافی

«سی تی آنژیوگرافی» وسیله‌ای است تشخیصی برای دیدن رگ‌های تغذیه‌کننده قلب و تشخیص تنگی در آنها. برای انجام این تست، ماده‌ای که به آن کنتراست گفته می‌شود و در حقیقت حکم ماده رنگی را دارد، از طریق یک ورید محیطی به فرد تزریق می‌شود و سپس از طریق دستگاهی که مانند یک دستگاه سی تی اسکن معمولی است، از قلب و رگ‌های آن عکس گرفته می‌شود. این تست بسیار ساده بوده و چند دقیقه بیشتر زمان نمی‌گیرد.
اما یک اشتباه رایج در ذهن‌ها وجود دارد که سی تی آنژیوگرافی کرونر، یک روش ساده و بدون عارضه است و جایگزین آنژیوگرافی معمول کرونری است و این سؤال ایجاد می‌شود که اصلا چرا باید آنژیوگرافی انجام شود؟
در پاسخ باید به دونکته مهم دقت کرد. اول اینکه سی تی آنژیوگرافی هم عوارضی ممکن است به همراه داشته‌باشد. هم اشعه دستگاه بسیارزیاد است و تقریبا معادل ۱۵۰ عکس ساده قفسه سینه، اشعه به فرد می‌تابد. و هم اینکه ماده رنگی تزریق شده نیز می‌تواند برای کلیه آسیب‌زا باشد.
نکته دوم اینکه این روش جدید، فقط برای موارد خاصی مناسب است و در بعضی موارد مانند افرادی که احتمال وجود تنگی در رگ های قلب آنها بر اساس شرح حال و تست های دیگر بالا است، روش مناسب‌تر همان آنژیوگرافی معمولی رگ‌های کرونری است، ضمن اینکه در آنژیوگرافی کرونری امکان اقدامات درمانی مانند بالون و استنت نیز وجود دارد.
نتیجه اینکه هر دوی این روش‌ها، دو روش معتبر و مناسب برای تشخیص بیماری‌های قلبی هستند وهیچکدام جایگزین دیگری نیستند و بر اساس شرح حال و شرایط مختلف بالینی بیمار، باید توسط تیم درمانی و با مشارکت خود بیمار، تصمیم گرفته‌شود که کدام روش با سود بیشتر وعوارض کمتر می تواند به بیمارکمک کند.

 

سی تس آنژیوپرافی کرونری