آیا قلب شکسته می‌تواند باعث مرگ شود؟

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

«بیماری قلب شکسته» که نام دیگر آن «کاردیومیوپاتی تاکوتسوبو» می‌باشد، واقعا وجود دارد. این بیماری به دنبال یک استرس بسیار شدید و ناگهانی رخ می‌دهد که معمولا یک حادثه ناگوار است و بیشتر هم در خانم‌ها اتفاق می‌افتد. این بیماری می تواند کاملا شبیه یک حمله قلبی باشد و به صورت ناگهانی باعث نارسایی قلب می‌شود. با این تفاوت که در حمله قلبی، علت ایجاد بیماری معمولا تشکیل ناگهانی لخته در رگ‌های تغذیه‌کننده قلب است، اما در این بیماری، تغییرات شدید هورمونی و به دنبال آن اسپاسم ناگهانی یکی از رگ‌های تغذیه‌کننده قلب، باعث کاهش خونرسانی به عضلات قلب و نارسایی قلب می‌شود و وقتی اسپاسم رگ برطرف می‌شود، معمولا نارسایی قلب هم بهبود می‌یابد. درمان این بیماری معمولا درمان‌های حمایتی در طول دوره نارسایی قلب است و خوشبختانه این بیماری بسیار به ندرت باعث مرگ می‌شود.