آیا هنگام اندازه‌گیری فشار خون، انداختن پاها روی هم فشار را بالا می‌برد؟

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی فشار خون

پاسخ مثبت است. مطالعات نشان می دهند که این کار، میتواند تا ده میلیمتر جیوه فشار خون را بالا ببرد.