آیا واکسن‌های کووید-19، ایمن هستند؟

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

آیا واکسن‌های کووید-19، ایمن هستند؟

بله

⚡️ واکسن‌ها وقتی برای استفاده تایید می‌شوند که مطالعات بالینی بزرگ، اثربخشی و ایمنی آنها را تایید کرده باشد.

⚡️ عوارض احتمالی واکسن‌ها، بسیار بسیار نادر هستند.

⚡️ یادمان باشد، خطر واکسن نزدن، بسیار بیشتر از خطر احتمالی واکسن زدن است.