آیا واکسن در افرادی که بیماری قلبی عروقی دارند، کمتر موثر است؟

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

آیا واکسن در افرادی که بیماری قلبی عروقی دارند، کمتر موثر است؟

 

خیر

⚡ واکسن‌ها در افرادی که بیماری‌های مختلف زمینه‌ای دارند نیز بررسی می‌شوند، از جمله بیماری‌های قلبی عروقی و تا به حال در همه موارد، واکسن کووید-19 به اندازه افراد سالم موثر بوده است.

⚡ تنها استثنا، افرادی است که نقص ایمنی دارند یا داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی دریافت می‌کنند که گرچه در این افراد نیز واکسن توصیه می‌شود، اما اثربخشی به خاطر ضعف بدن در پاسخ ایمنی احتمالا کمتر است.