آیا واکسن کووید-۱۹ برای بیماران قلبی عروقی ایمن است؟

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

آیا واکسن کووید-۱۹ برای بیماران قلبی عروقی ایمن است؟
بله
⚡️هر واکسنی که مطالعه می‌شود و تایید می‌شود، باید ایمنی آن را در افراد مسن و در کسانی که بیماری زمینه‌ای دارند، بررسی و تایید شود؛ از جمله بیماران قلبی عروقی.
⚡️ضمن اینکه اصلا افراد با بیماری‌های قلبی عروقی، جز گروه‌های پرخطر بوده و در اولویت دریافت واکسن هستند.