آیا کسی که واکسن می‌زند، ممکن است باز هم بتواند ناقل باشد؟

دکتر حسن ریاحی - دکتررضا قنواتی

آیا کسی که واکسن می‌زند، ممکن است باز هم بتواند ناقل باشد؟

دقیقا معلوم نیست

⚡وقتی واکسن تزریق می‌شود، بدن علیه ویروس، پاسخ ایمنی ایجاد می‌کند، و به همین خاطر در صورت آلوده شدن ویروس، احتمال ابتلا یا فرم شدید بیماری بسیار کم خواهد بود.

⚡ اما شانس انتقال ویروس به دیگران ممکن است همچنان وجود داشته باشد.

⚡برای همین توصیه می‌شود، افرادی که واکسینه می‌شوند، همچنان توصیه‌های لازم درباره کاهش خطر انتقال به دیگران را رعایت کنند: ماسک، فاصله ایمنی وشستن دست‌ها