اثر ترک سیگار خیلی سریع شروع می‌شود.

دکتر حسن ریاحی پیشگیری - سیگار

اثر ترک سیگار خیلی سریع شروع می‌شود.
فقط ۲۰ دقیقه بعد از کنار گذاشتن سیگار بدن شروع به بازسازی و بازیابی سلامتی خود می‌کند.
لطفا با روشن‌کردن سیگار بعدی، این سیر را متوقف‌نکنید.
با سپاس