ارزشش را ندارد!

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

ارزشش را ندارد!

✨این‌بار که عصبانی شدید، قبل از هر واکنشی 5 دقیقه قدم‌بزنید!
✨در بیشتر مواقع، قبل از تمام شدن پنج دقیقه، به این نتیجه خواهیدرسید که ارزش عصبانیت و واکنش نشان دادن ندارد.
✨از راننده‌ی بی‌دقتی که جلوی ماشین شما پیچیده بگذرید؛ و با همکارتان که کارش را درست انجام‌نداده با آرامش صحبت‌کنید.
✨هرچه عصبانیت و استرس شما کمتر باشد، قلب و عروق سالم‌تری خواهیدداشت.
✨پس همین امروز نگاهتان را به دنیا عوض کنید؛ و اگر زیاد عصبانی می شوید یا اضطراب همیشگی دارید، حتما با یک روانپزشک در مورد آن صحبت‌کنید.