از هر نظر…

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

از هر نظر …

برخورد خوب پرسنل و حس آرامش

و برخورد و تشخیص دکتر قنواتی

خیلی خوب بود.

با تشکر از هه کادرشون.