استنشاق دود سیگار دیگران

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

استنشاق دود سیگار دیگران هم

ریسک بیماری‌های قلبی عروقی را زیاد می‌کند