اضافه وزن یک انتخاب نیست

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

اضافه وزن یک انتخاب نیست

 • باید یادمان باشد که اضافه وزن، یک بیماری است و نه یک انتخاب
 • به همین دلیل اگر اضافه وزن داریم، باید به پزشک مراجعه کنیم تا بررسی‌های لازم انجام شود.
 • و نهایتا با توجه به وضعیت ما، توصیه‌های لازم انجام شود. شامل:
  • درمان بیماری‌های زمینه‌ای
  • توصیه‌های ورزشی
  • توصیه‌های تغذیه
  • توصیه‌های رفتاری
  • گاه دارو
  •  وحتی در بعضی موارد، جراحی‌های متابولیک
اضافه وزن یک انتخاب نیست