الکل، خطر بیماری‌های قلبی را افزایش می‌دهد

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

تحقیقات سال‌های اخیر
تصور شایع سودمند بودن الکل برای قلب را وارونه کرد:
الکل، خطر بیماری‌های قلبی را افزایش می‌دهد.