انتقال از افراد باعلامت یا بی‌علامت؟

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی کرونا - کوید 19 - ویروس کرونا

انتقال از افراد باعلامت یا بی‌علامت؟

– تصور رایج این است که بیماری‌های واگیردار، از افراد مبتلای علامت‌دار به افراد دیگر منتقل می‌شود.
این تصور برای بسیاری از بیماری‌ها اشتباه است.
و برای ویروس جدید کرونا، بسیار اشتباه است.
– بر اساس مطالعاتی که تا به حال انجام‌شده، بیشتر افراد مبتلا، بیماریشان را از دیگرانی گرفته‌اند که علامتی نداشته‌اند و اصلا نمی‌دانسته‌اند که ویروس را با خود دارند.
– به همین خاطر، و با توجه به گسترش بسیار ویروس، این طور فکر کنید که شما هم ویروس را با خود دارید، و مراقب دیگران باشید: تا می‌شود در خانه بمانید و کار و زندگی را از خانه اداره‌کنید و با رعایت نکات بهداشتی، نگذارید که ویروس به دیگران منتقل‌شود.
– رعایت این نکات سخت است. تردیدی نیست. اما باید سختی را تحمل‌کرد تا گرفتار سختی‌های بیشتر نشویم.

انتقال از افراد باعلامت یا بی‌علامت؟