اندازه‌گیری فشار خون توسط خود فرد در منزل

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

برای تشخیص و پیگیری درمان فشار خون بالا یک روش بسیار مهم و توصیه شده توسط مجامع علمی بزرگ دنیا اندازه‌گیری فشار خون توسط خود فرد در منزل است.

اندازه‌گیری فشار خون توسط خود فرد در منزل