اندازه‌ی‌گیری فشار خون معمولا در طول روز انجام می‌شود.

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی فشار خون - هولتر فشار خون

اندازه گیری فشار خون معمولا در طول روز و در حال بیداری انجام می‌شود. باید دانست که فشار خون به طور طبیعی در طول شب بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند و عدم افت فشار خون به این میزان و یا افزایش فشار خون در شب، می‌تواند باعث عوارض قلبی عروقی شود.برای تشخیص این مشکل باید طبق صلاحدید پزشک معالج، هولتر فشار خون ۲۴ یا ۴۸ ساعته انجام‌شود.

 

 

اندازه گیری فشار خون