اندازه دور کمر

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

باید دانست اندازه دور کمر در صورت افزایش، می تواند نشانه چاقی مرکزی یا شکمی باشد، و مستقل از افزایش وزن و چاقی، یک فاکتور خطر برای افزایش بیماری های قلبی، سکته قلبی و مغزی، فشارخون و چربی بالا و دیابت به حساب می‌آید.
این عدد به صورت تقریبی، در حالت ایده‌آل باید در خانم‌ها کمتر از ۸۲ سانتی‌متر و در آقایان کمتر از ۹۴ سانتی‌متر باشد و چنانچه در خانم ها بیشتر از ۸۸ سانتی‌متر و در آقایان بیش از ۱۰۲ سانتی متر شود، به یک فاکتور خطر مهم و قابل توجه برای بیماری‌های قلبی عروقی، فشار خون بالا و دیابت تبدیل خواهد شد.
برای انداره گیری دور کمر، باید در حالت ایستاده و بازدم آرام، متر را در ناحیه نرم شکم بین سطح فوقانی لگن و سطح تحتانی دنده‌ها در محیط کمر قرارداد و اندازه را از روی متر خواند. همچنین متر باید به صورت افقی نسبت به سطح زمین بوده و نسبتا آزاد باشد و این قدر سفت دور کمر چرخانده‌نشود که شکم به داخل برود.
.

اندازه دور کمر