اندازه نگه‌دار که اندازه نکوست!

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

مقدار غذایی که می‌خورید به اندازه‌ی محتویات غذایی که می‌خورید مهم است. پرکردن بشقاب، سریع غذا خوردن، و غذاخوردن تا سیری کامل، همگی می‌توانند باعث شوند کالری بیشتری دریافت‌کنید.
حالا هم سایز دور شکمتان زیاد شده، هم ریسک حوادث قلبی عروقی‌تان!