اندازه گیری فشار خون در منزل

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

برای اندازه گیری فشار خون در منزل توصیه می‌شود حتما از دستگاه‌های دیجیتالی استفاده شود.