اهمیت در خانه ماندن

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی ویروس کرونا

– بر اساس بعضی مطالعاتی که تا به حال انجام‌شده، ۷۵ تا ۸۰ درصد موارد ابتلا به ویروس کرونا، در دورهمی‌های خانوادگی اتفاق افتاده‌است.
– دیدار خانواده، برای گرما و مهر بیشتر در خانواده و اظهار محبت و قدرشناسی نسبت به عزیزان است. اما یادمان باشد که شرط آن و مقدمه آن، داشتن آن عزیزان و سلامت بیشترشان است.
– و یادمان باشد چه بسیار که ما بدون اینکه خودمان علامت‌های بیماری را داشته باشیم و بدانیم، بیماری را به عزیزانمان منتقل کنیم.
– لطفا «در خانه ماندن» و «دوری اجتماعی» را جدی بگیریم.

اهمیت در خانه ماندن