اهمیت کنترل قند خون در منزل

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

اهمیت کنترل قند خون در منزل

اندازه‌گیری قند خون در منزل، یک روش آسان، نسبتا کم‌هزینه و بسیار کارآمد برای بررسی مسیر درمان بیماری دیابت است که به کنترل دقیق وضعیت بیماری و تصمیم‌گیری درست درباره‌ی مقدار داروهای مصرفی کمک‌می‌کند.

همچنین با شفاف‌کردن اثر مثبت تغییرات سبک زندگی روی اعداد قند، باعث می‌شود فرد، پایبندی بیشتری نسبت به این‌ روش‌های مهم غیردارویی داشته‌باشد و آنها را به عادت روزانه تبدیل‌کند.

قند خون در منزل