اولین علت مرگ و میر

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

بیماری‌های قلبی‌عروقی
اولین علت مرگ و میر و ناتوانی در همه‌ی دنیا است