اگر دچار حمله قلبی بشوم حتما متوجه می‌شوم; چون حتما درد شدید قفسه‌ی سینه خواهم داشت.

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی
ده باور اشتباه درباره‌ی بیماری‌های قلبی عروقی: (3)

اگر دچار حمله قلبی بشوم حتما متوجه می‌شوم; چون حتما درد شدید قفسه‌ی سینه خواهم داشت.

  • همیشه این طور نیست.
  • اگرچه درد قفسه‌ی سینه، علامت شایعی برای حمله‌ی قلبی است، اما علائم دیگری هم ممکن است به جای درد قلبی ایجاد شوند. مثل:
    • تنگی نفس، تهوع و استفراغ، سرگیجه، و درد و ناراحتی در بازوها وفک.