اگر نمی‌توانیم به اندازه کافی ورزش کنیم…

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

اگر نمی‌توانیم به اندازه کافی ورزش کنیم

یادمان باشد که

کمی ورزش هم بهتر از هیچ است