اگر هنگام راه رفتن احساس درد در پا دارید باید بدانید که …

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

اگر هنگام راه رفتن احساس درد در پا دارید،
باید دانست که یکی از علل مهم آن می تواند تنگی رگ‌های پا باشد
و اولین قدم بررسی، تست ساده «شاخص بازویی پایی» است.
اطلاعات بیشتر